Norsk
Engelsk
SPAR TID
Med nytt gjerdesystem
Tåler store påkjenninger - Lett å vedlikeholde
Kan ha lange strekk mellom pålene

Produktene finner du hos Felleskjøpet og Bondekompaniet eller bestilles direkte fra oss.
Ta kontakt på telefon (+47) 913 42 369 eller epost: post@gjerdesystem.no

Veshovda Konsept
konsept
VeshovdaMAXI - brakett
konsept
VeshovdaMINI- brakett
konsept
VeshovdaSTRAMMER
konsept
VeshovdaPROFF - Skråstag
konsept
Veshovdapålen
konsept
VESHOVDA
Hvem er vi og hva står vi for
Vi er en gruppe idealister som har tro på framtida for den norske bonden og ønsker et distrikts-Norge som ikke gror igjen. Vi har erfaring med dagens gjerdesystemer og har erfart hvor enkelt og revolusjonerende vårt system er i praksis. Dette ønsker vi å dele med deg! Konseptet er unnfanget som et resultat av lang egenerfaring med inngjerdingsarbeid og desto manglende kvalitet og begrensede bruksområder på eksisterende produkter på markedet i dag.
Veshovda Gjerdesystem er enkelt å sette opp og montere. Hestene har stor respekt for det. Vi har aldri hatt så vedlikeholdsfritt gjerde på senteret før. Skal vi sette opp eller bytte noen gjerdelinjer i fremtiden, så er dette systemet som vi skal bruke.

- Roald Sleveland v/skåre ridesenter -
Rett og slett fantastisk. Vi satte opp 10km gjerde i veldig kupert terreng, og det er perfekt til dette, og ikke minst så ble det satt opp på utrolig kort tid i forhold til vanlig nettinggjerde. Stramt og fint i tillegg. Vi satte dette opp for storfe.

- Geir Ove Salte Fuglestad Bruk -
Vi har brukt Veshovda Gjerdesystem for å gjerde inne 20dekar med skog til skogsgriser. Da vi har totalfredet kulturmiljø var det viktigt for oss å få ett gjerde som fungerer i tillegg til at det passer fint inn i omgivelsene - det gjør Veshovda!

- Anders Schanche Rettedal Grisebonde og Sau -
Veshovdagjerde er særdeles bra her i Sirdal hvor vi kan få store mengder snø. Med tradisjonelt gjerde brukte vi dagevis på å ta ned om høsten og opp igjen om våren. Nå går dette unna på noen få timer.

- Aadne Ådneram Sauebonde i Øvre Sirdal -
Dette gjerdet er spesielt bra for geit. Mange av oss som driver med dette har geitene i særdeles ulendt og bratt terreng. På disse steder er dette gjerdesystemet meget enkelt å sette opp!

- Geitebonde Halvard Veen -
Våren 2013 har Veshovda Gjerdesystem AS, sammen med IRIS (International Research institute of Stavanger), Ipark Dalane AS, og Jernbaneverket, gjennomført en studie med utgangspunkt i å verifisere om Veshovda Gjerdesystems nye patenterte gjerdesystem oppfyller Jernbaneverkets handlingsplan for dyrepåkjørsler og tekniske regelverk for bygging av gjerder langs jernbanelinjer, og om gjerdesystemet er en fremtidsrettet løsning med tanke på dyresikkerhet, HMS, kostnader, topografi og fleksibilitet.

- Hele studien finner du her -
FLEKSIBELT
Nytt gjerdesystem
Velg høyde, antall og type tråder, med eller uten strøm.
Avstand mellom stolpene og stolpetype, avgjøres etter underlag.

Vi forhandler Sperremann

Klikk her for brosjyre